مشاوره و راهنمایی درست و صحیح چگونه ممکن می‌شود؟

مشاوره چیست؟ مشاوره رابطه حرفه‌ای بین یک مشاور آموزش دیده و مراجع است. این رابطه به منظور کمک به مراجعین جهت درک بهتر محیط زندگی و بررسی راه‌های ممکن، تحقق اهداف انتخاب شده صورت می‌گیرد. مشاوره یک فرایند علمی است که می تواند به مراحل زیر تقسیم شود.     مشاوره چند مرحله دارد؟ مشاوره

ادامه مطلب