مشاوره و راهنمایی درست و صحیح چگونه ممکن می‌شود؟

مشاوره چیست؟

مشاوره رابطه حرفه‌ای بین یک مشاور آموزش دیده و مراجع است.

این رابطه به منظور کمک به مراجعین جهت درک بهتر محیط زندگی و بررسی راه‌های

ممکن، تحقق اهداف انتخاب شده صورت می‌گیرد.

مشاوره یک فرایند علمی است که می تواند به مراحل زیر تقسیم شود.

 

مشاوره و راهنمایی درست و صحیح را با ما تجربه کنید.

 

مشاوره چند مرحله دارد؟

مشاوره به تقریب نه مرحله دارد که در زیر هر کدام به ترتیب تعریف می شوند.

۱- مقدمه و معرفی طرفین: این مرحله شامل معرفی طرفین و بیان مقدمه‌ای از سوی مشاور است. در این مرحله داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس برای هر دو طرف چه مشاور و چه مراجع مفید می باشد.

۲- تعیین هدف از تشکیل جلسه‌ی مشاوره: در ابتدای هر جلسه، مشاور به ویژ جلسه‌ی اول

هدف از گفتگوی دو یا چند نفره باید به روشنی بیان شود.

مثلا :اینکه از سوی چه افرادی تقاضای تشکیل جلسه مشاوره مطرح شده است.

۳- درخواست از مراجع برای بیان مشکل: معمولا در طی مراحل ۱ و ۲ رابطه‌ی مناسبی بین مشاور و مراجع برقرار شده

است و اکنون مشاور می‌تواند از مراجع درخواست بیان مشکل را نموده و جریان واقعه را از او جویا شود.

۴- درخواست از مراجع برای بیان راه‌هایی که تاکنون برای رفع مشکل مورد استفاده قرار داده است:

در این مرحله، مشاور از مراجع می‌خواهد در خصوص راه‌حل‌هایی که تاکنون برای

رفع این مشکل مورد استفاده قرار داده است صحبت کند. این راه‌حل‌ها در بر گیرنده تمامی مواردی است که

توسط مراجع یا سایرین برای رفع مشکل مطرح و اجرا شده است.

۵- بررسی نتایج بدست آمده از راه‌حل‌های مرحله‌ی چهارم:

در این مرحله نتایجی که از کاربرد راه‌حل‌های مرحله چهارم بدست آمده بررسی می‌شود

۶- ارائه راه‌حل‌های ممکن و موجود دیگر: در این مرحله از آنجا که راه‌حل‌های اجرا شده مفید یا کافی نبوده

و لذا مشکل به خوبی رفع نشده؛ مشاوره به بیان راه‌های دیگری که می‌توان برای رفع مشکل به کار برد می‌پردازد.

۷- انتخاب بهترین راه‌حل با صلاحدید و رضایت طرفین: در مرحله هفتم از مشاوره، بین راه‌حل‌های ارائه شده یک

یا چند راه‌حل که مورد قبول مراجع یا مراجعین و مشاور است توافق به عمل می‌آید.

۸- اجرای راه‌حل‌ها: در این مرحله راه‌حل‌هایی که مورد موافقت طرفین قرار گرفته؛ به مرحله اجرا در آمده

و تکالیفی که در راستای به کار بردن این راه‌حل‌ها باید انجام پذیرد مشخص شده و اجرا می‌شود.

۹- بررسی نتایج حاصله: در مرحله آخر از مشاوره نتایج بدست آمده از به کار بستن راه‌حل‌ها بررسی می‌شود

و چنانچه نتایج بدست آمده مفید تشخیص داده شود ادامه می‌یابد تا مشکل رفع گردد.

و در صورتی که نتایج بدست آمده مثبت نبوده یا مطلوبیت کافی را به همراه نداشته باشد اصلاح شده یا تغییر داده می‌شود.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *