مشاوره و راهنمایی درست و صحیح چگونه ممکن می‌شود؟

مشاوره چیست؟ مشاوره رابطه حرفه‌ای بین یک مشاور آموزش دیده و مراجع است. این رابطه به منظور کمک به مراجعین جهت درک بهتر محیط زندگی و بررسی راه‌های ممکن، تحقق اهداف انتخاب شده صورت می‌گیرد. مشاوره یک فرایند علمی است که می تواند به مراحل زیر تقسیم شود.     مشاوره چند مرحله دارد؟ مشاوره

ادامه مطلب

نیازسنجی گلاسر و کاربرد پنج نیاز اساسی در استعداد یابی

نیازسنجی گلاسر نظریه‌ایست قابل تامل برای امروز ما چرا که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های ما به صورت مصرانه‌ای تلاش می‌کنند ما را وادار کنند طبق میل آنها رفتار کنیم.

ادامه مطلب

عزت نفس، استعداد یابی و چگونه آن را افزایش دهیم؟

عزت نفس تعاریف زیادی دارد و راجب آن بسیار صحبت می‌شود. در این مقاله سعی می‌شود به طور مختصر تعریفی کلی و دقیق از آن ارائه کنیم.     آیا تا به حال برای تان پیش آمده که از انجام کاری به بهترین شکل آن مطمئن باشید اما جرأت انجام آن را نداشته باشید؟ یا

ادامه مطلب