درباره ما

نهال ذهن با هدف استعداد یابی در نظر دارد با به کارگیری شیوه‌های نوینی، دانه‌ی تغییر را در ذهن شما بکارد که از آن نهالی رشد کند متفاوت با همه آنچه تاکنون بوده‌اید و شما را به آنچه که می‌توانید باشید می‌رساند.

کاری وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند به خوبی شما آن را انجام دهد.

 

 

و برنامه‌ای راهبردی و موثر وجود دارد که هیچ کس به خوبی ما انجامش نمی‌دهد و آن پیدا کردن و پرورش دادن آن کاری است که هیچ کس به خوبی شما انجامش نمی‌دهد. در دنیای پویا و در حال رشد امروز، شناخت خود و قدرت‌های درونی منحصر به فرد و درونی یکی از گرانبهاترین منابعی است که در اختیار هر فرد قرار دارد. نهال ذهن با علم به این واقعیت تمام تلاش خود را در راستای شناساندن گوهر وجودتان و پرورش آن در جهت پیشبرد اهداف و رویای شما آینده سازان به صورت روندی مداوم و دایمی در ارتقا دادن قدرت‌های درونی شما؛ به کار گرفته و خود را متعهد به ارائه‌ی بهترین رهنمودها و خدمات با بهترین کیفیت مستلزم نموده است. به گونه‌ای که هیچ کس به خوبی ما این کار بزرگ را به سرانجام نرساند. باشد که پاسخگوی اعتماد شما و گوهر وجودتان باشیم.

مدارک آموزشی:

  • کارشناس روانشناسی و حسابداری
  • دوره مدرسان زیر نظر دانشگاه تهران که این دوره شامل: دوره کامل مربی گری تقویت حافظه، تندخوانی
  • روش‌ها و فنون تدریس، دوره کامل NLP ،EFT، تیپ شناسی، استعداد یابی و مشاوره تحصیلی و فنون سخنوری است.

سوابق کاری:

  • مدرس دروه‌های تقویت حافظه و تندخوانی
  • مشاور تحصیلی، استعداد یابی و نیازسنجی
  • مدرس فن‎بیان، سخنوری و دکلمه
  • بیش از دو سال سابقه روانشناسی و مشاوره
  • بیش از چهار سال سابقه نویسندگی و حسابداری